Over HARTvrouwen

Het ontstaan van Stichting HARTvrouwen

Stichting HARTvrouwen is opgericht in 2021 door Deirdre Bouwman, om ervaringsdeskundigen vrouwen een podium te geven om uit te reiken naar andere vrouwen. HARTvrouwen zijn ervaringsdeskundigen met het HART op de juiste plek! “It takes one, to know one”, ervaringsdeskundige HARTvrouwen weten als de beste welke inzichten, stappen en inspiratie tot bevrijding leiden. Complexiteit naar eenvoud terugbrengen is wat ze hebben geleerd.

De missie van HARTvrouwen

Het taboe rondom misbruik/geweld doorbreken en vrouwen bijstaan die nog obstakels op hun weg ervaren na een verleden met misbruik/geweld, voor en door vrouwen met een misbruik/geweld verleden. We ontwikkelen en zetten projecten uit om de lastige patronen en de lange termijn gevolgen van huiselijk geweld & seksueel misbruik te doorbreken en overstijgen.

Visie

Zijn begint bij zien
Hoe je naar dingen kijkt zegt een hoop over je zijnstoestand. Depressieve mensen zien andere dingen dan optimistische mensen. Echt zien en echt luisteren/lezen verschilt van zien/luisteren/lezen door een gekleurde filter. Deze laatste vorm reageert meer op een ’eigen versie’, dan de oorspronkelijke.

Verandering versus transformatie
Het verschil tussen verandering en transformatie: verandering richt zich op het aanpakken van een bestaande situatie terwijl transformatie gaat over een kwantumsprong naar een totaal nieuwe dimensie: van rups naar vlinder 🦋. Transformatie komt van binnenuit, door eerst zelf te veranderen.

Kernwaarden

HARTvrouwen:

 • Belichamen krachtige persoonlijke principes en waarden.
 • Zijn hun boodschap.
 • Zijn enthousiast en compassievol.
 • Hebben een droom.
 • Beschikken over het vermogen anderen enthousiast te maken voor diezelfde droom.
 • Blijven zich ont-wikkelen.
 • Zijn in staat om anderen te inspireren in hun ont-wikkeling.
 • Richten zich op wat WEL.
 • Zijn uit op de integratie van het deel in het grotere geheel.
 • Handelen vanuit persoonlijke hartsintegriteit (beloning noch straf kan hen verleiden).
 • Hebben hun angsten grotendeels overwonnen.
 • Vertrouwen op iets dat veel groter is dan hun kleine ‘ik’.

HARTvrouwen hebben de rups in zichzelf getranscendeerd, om daarna – als vlinder – anderen te inspireren tot een gelijkwaardig proces van bevrijding.

Holistisch perspectief

HARTvrouwen sporen aan en inspireren om de eigen diepste overtuigingen over de werkelijkheid te onderzoeken vanuit een holistisch perspectief op Leven, Mensheid en Menszijn.
Door een ander te willen veranderen accepteren wij die niet zoals hij/zij nu is. Bewust of onbewust gaat de ander daartegen in verzet. “What you resist, persists”. Transformatie komt van binnenuit, door eerst zelf te veranderen. Een vernieuwde perceptie zorgt voor het zien van een andere mogelijke werkelijkheid. Want ZIJN begint bij ZIEN.
Trauma vanuit geweld/misbruik gebruiken als intense leermomenten, versus falen! HARTvrouwen hebben ontdekt welke waarde hartsintegriteit heeft in het doen-, denken- en laten in relatie tot het dagelijkse leven. Hun ervaringen staan gelijk aan het gaatje waar de vlinder doorheen moest worstelen om zich uit de pop te bevrijden zodat zij sterk genoeg is om te gaan vliegen (zie filmpje).

Organisatie van HARTvrouwen

Stichting HARTvrouwen is een zelfstandige stichting, statutair gevestigd in de Gemeente Den Helder, werkzaam in Amsterdam met landelijke ambities.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit buurthuizen. De sleutelvrouwen in de wijken die ook gecertificeerde Train-de-trainers zijn, benutten hun persoonlijke netwerken in de wijk om vrouwen te bereiken die boven de 18 zijn, en te maken hebben gehad met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. Vrouwen die reeds wel een ‘veilige’ (woon)basis hebben, echter die:
·      Meer balans willen in terugkerende moodswings.
·      Beter voor zichzelf (en hun gezin) willen zorgen.
·      Hoop, visie en een plan zoeken voor nu en in de toekomst.
·      Energie zoeken om hun leven (nog beter) op de rit te krijgen.
·      Weer willen kunnen vertrouwen op hunzelf en hun ‘eigen ik’.
·      Inspiratie zoeken om gezonde keuzes te maken (relaties & lifestyle).
·      Willen groeien en hun ervaringen willen omzetten in (daad)kracht.
·      Hun boosheid en verdriet willen transformeren naar Liefde om te helen.

HARTvrouwen/vriendinnen - Vrijwilligers (waar mogelijk vergoed)

HARTvrouwen & vriendinnen onderschrijven de missie van Stichting HARTvrouwen:
 “Het taboe rondom misbruik/geweld doorbreken en vrouwen bijstaan die nog obstakels op hun weg ervaren na een verleden met misbruik/geweld, voor en door vrouwen met een misbruik/geweld verleden”.
 
Daar waar mogelijk, nemen zij deel aan- en/of supporten zij de projecten van HARTvrouwen, met hun talenten/dienst(en), om het geleden misbruik & geweld in de levens van vrouwen te helpen transformeren in hun empowerment.
 

Bestuur HARTvrouwen

Het bestuur is gegroeid uit de rode draad die ons met elkaar verbindt. We zijn alle drie als kind seksueel misbruikt. Onveiligheid, onderdrukking, overheersing & manipulatie heeft bij ons alle drie een grote impact gehad op het volwassen worden, de ervaringen die we hebben gehad, en keuzes die we hebben gemaakt

Alles bij elkaar zijn het tot waardevolle levenslessen verworden. Levenslessen waarmee wij uiteindelijk een krachtig commitment naar zelfrespect/liefde, verantwoordelijkheidsbesef en integriteit van het HART leven. En daarbij de wens om een positief verschil in het leven van een ander te willen maken, doorlopend ontwikkelen en in de praktijk brengen.

Vanaf 2016 is onze band zich verder gaan ontwikkelen in mooie samenwerkingen. Nu, begin 2021, is het perfecte moment – met de start van een nieuw project – om onze samenwerking onder één naam te vestigen: Stichting HARTvrouwen.

Voorzitter: Deirdre Bouwman, ZZP oprichter De Levensloopstylist, Register loopbaanprofessional, life-coach en trainer ervaringsdeskundigheid.

Secretaris: Nathalie Sichtman, Adviseur Zelfstandigen, Gemeente Amsterdam, ZZP oprichter RelatiesENZO

Penningmeester: Sabya van Elswijk, Eigenaar Training Zorg, Organisatieadviseur & innovatie in de zorg, Auteur ouder worden en dementie.

Op 22-02-2021, hebben wij het glas geheven, op het passeren van akte van onze Stichting. Coronaproef in een park zetten wij, ongeacht, door met onze mooie plannen!

× Stuur een whatsapp bericht